Saturday, September 11, 2010

“ေမာ္ ဒန္ ဇြ ၏ ၂၁ ရာ စု ေက်ာက္ စာ”

“ေမာ္ ဒန္ ဇြ ၏ ၂၁ ရာ စု ေက်ာက္ စာ”

သွ်ရီ နေမာဗုဒၶာႆ ...

သကၠရစ္ ၂၀၁၀ ခု၊ ေရြးေကာက္ပြဲႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလဆန္း ၉ ရက္၊ စေနေန႔။

ဆိုင္းဆရာ ရြာစားၾကီးေျမး၊ အညာသား၊ သည္းသည္းလႈပ္ေက်ာ္ဇြ။

မီးပ်က္ေသာဆင္းရဲ၊ ေရမလာေသာဆင္းရဲ၊ အင္တာနက္လိုင္း ေႏွးေကြးေသာဆင္းရဲ၊ လိုင္းဖုန္းမ်ားပ်က္၍ မိုဘိုင္းလ္မ်ား ဆားဗစ္မမိေသာဆင္းရဲ၊ ဧည့္စာရင္း ပံုမွန္တိုင္ရေသာဆင္းရဲ၊ လက္ဖက္ရည္ဖိုးလဲေပးရ အေဟာက္လဲခံရ၍ အကုသိုလ္ မ်ားရေသာဆင္းရဲ၊ ဘတ္စ္ကား/ရထား အခ်ိန္မမွန္ေသာဆင္းရဲ၊ လမ္းပ်က္/ေျမာင္းပိတ္ မိုးရြာတိုင္း စိတ္ညစ္ရေသာဆင္းရဲ၊ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျပ အလႈေငြခြဲတမ္းခ်တိုင္း ေပးရကမ္းရေသာဆင္းရဲ၊ အစိုးရကိစၥ ၾကံဳၾကေလတိုင္း တစ္ေမ့တစ္ေမာေစာင့္ရ ဒုကၡေတြပိုရေသာဆင္းရဲ၊ အသက္ေမြးမႈအတတ္ပညာ တစ္ဖက္ကမ္းခပ္ တတ္ပါေသာ္လည္း စစ္ဗိုလ္ေတြ ဘီပိုးေတြ. အရပ္ဖက္သို. ေရႊ.လာၾကသျဖင့္ ေလ့လာထားသမွ် သံုးခြင့္မရ ပညာရွင္က အခိုင္းျပန္ခံရေသာဆင္းရဲ၊ ကိုယ့္ႏိုင္ငံသံရုံး ကိုယ္ျပန္မုန္းရေသာဆင္းရဲ၊ ရိုးသားခ်င္ေသာ္လည္း ထမင္းမ၀၍ ခိုးရဖြက္ရ အႏိုင္က်င့္ရေသာဆင္းရဲ၊ ရိုးရိုးသားသား ဆိုင္ဖြင့္စားေသာ္လည္း မီးသတ္ကိုအားကိုးမရ ေစ်းမီးေလာင္တိုင္း စီးပြားပ်က္ၾကရေသာဆင္းရဲ၊ ၾကံ့ဖြတ္အလံေထာင္မွ အလႈအတန္းလုပ္ခြင့္ရေသာဆင္းရဲ၊ ကဗ်ာ/ဘေလာ့ေရး၍ အဖမ္းခံရေသာဆင္းရဲ၊ မသာခ်ေပး၍ ေထာင္က်ရေသာဆင္းရဲ၊ စစ္ဗိုလ္ႏွင့္ရန္ျဖစ္၍ ေသနတ္ႏွင့္အပစ္ခံရေသာဆင္းရဲ၊ ဟိုဆင္းရဲ ဒီဆင္းရဲ၊ ဤသို.ကစေသာ အတိုင္းမသိေသာ ဆင္းရဲတို.သည္ ႏွိက္စက္ေသာ ျမန္မာျပည္၏ လက္ရွိအာဏာရွင္စံနစ္ကို စြန္.ထားခဲ့၍ . . .

စည္းကမ္းရွိေသာ၊ ဒီမိုကေရစီျပည့္၀ေသာ၊ ဘြဲ.ရတစ္ေယာက္ ျဖစ္ျခင္းအတြက္ ဂုဏ္ယူႏိုင္ေသာ၊ အလုပ္လုပ္ေနသမွ် ထမင္း၀ေသာ၊ ကိုယ့္အစိုးရအတြက္ ကိုယ္ဂုဏ္ယူရေသာ၊ ျပည္သူ.ဘ႑ာႏွင့္ တံတားေဆာက္ျခင္းအတြက္ ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာစရာမလိုေသာ၊ ကိုယ့္စစ္တပ္ႏွင့္ရဲ ကိုယ့္ကိုကာကြယ္ေပးမွာပဲဟု ယံုၾကည္စိတ္ခ်ႏိုင္ေသာ၊ သတင္းမ်ားကို သတင္းစာတြင္ဖတ္ႏိုင္ေသာ၊ ဆင္းရဲျခင္း ခပ္သိမ္းကင္းေသာ၊ ခ်မ္းသာစြာေသာ ျမင့္ျမတ္ေသာ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီစံနစ္ကို ငါလိုသတည္းဟူ၍ ေရႊေငြကစေသာ ဥစၥာတို.ကိုစြန္.၍ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲၾကီးတြင္ ပါ၀င္ႏိုင္ရန္ မွတ္ပံုတင္ေၾကး ငါးသိန္းကို ငါေပးသြင္း၏။

ဤသို.လွ်င္ ငါေပးသြင္းေသာ မွတ္ပံုတင္ေၾကးကို အဆံုးမခံရစိမ့္ေသာငွာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၌ အတင္းအက်ပ္ တိုင္းသိျပည္သိ အတည္ျပဳအပ္ေသာ နာဂစ္ဖြဲ.စည္းပံုၾကီးကို ငါလက္ခံခဲ့၏။ ဤငါျပဳေသာ ေကာင္းမႈအက်ိဳးကို ခပ္သိမ္းေသာ အစိုးရေသာ ေရေျမ့သခင္ျဖစ္ေသာ တပ္ခ်ဳပ္ၾကီးလည္း ရေစ၏။ ၾကိဳင္ၾကိဳင္အစ၊ ဖိုးလျပည့္အဆံုး ဒင္းတို.တစ္မိသားစုလံုးလဲ ရေစ၏။ အဖိုးၾကီး၏ ေမာင္းမမိသံမ်ားႏွင့္ တစ္ေဆြတစ္မ်ိဳးလံုးႏွင့္ နအဖ တစ္ဖြဲ.လံုးလည္း အခ်င္းခ်င္း အမ်က္အဤ တစ္ေစ့မရွိ ခ်စ္ေသာမ်က္စိျဖင့္ ရႈၾကရေစ၏။ ဤေကာင္းမႈ အာႏုေဘာ္ျဖင့္ ျပည္တိုင္းကား ခပ္သိမ္း၌ေနေသာ ၾကံ့ဖြတ္အေပါင္းတို.သည္ အစီးအပြားကိုရွာလွ်က္ သက္ေတာ္ရွည္စြာ ေနၾက၍ ဤေကာင္းမႈကို ေထာက္ပံ့ေစသတည္း။

ယခုေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ေသာ၊ ေနာင္ျဖစ္လတၱံေသာ အမတ္မင္းအေပါင္းတို.သည္လည္း ေကာင္းမႈအက်ိဳးကို ရေစသတည္း။ တင္ထားသမွ် မွတ္ပံုတင္ေၾကးမ်ား အျမန္ဆံုး အရင္းေက်ေစသတည္း။ ကတိေပးထားေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား အဆင္ေျပေစသတည္း။ အရအမိကို လိုေသာသူကား အရအမိ ရေစသတည္း။ ေကာင္းမႈကို လိုသူကား ေကာင္းမႈကို ရေစသတည္း။

ငါလည္း အလႈခံထြက္တိုင္း တရားစြဲခံရေသာ၊ စည္းေ၀းမဲဆြယ္ခ်င္တိုင္း ေလွ်ာက္လႊာတင္ရေသာ၊ ငါးသိန္းမရွိ၍ ေနာက္ဆုတ္ရေသာ၊ လက္တြဲခ်င္သည့္ အမတ္ေလာင္းမရွိ၍ တစ္ပါတီလွ်င္ ႏွစ္ေယာက္တစ္ပိုင္း ၀င္ျပိဳင္ရေသာ၊ အခြင့္ထူးခံၾကံ့ဖြတ္ကို မနာလိုျဖစ္ရေသာ၊ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္တာခ်င္းအတူတူ အိမ္ျဖည့္သာသာဟု အေျပာခံရေသာ၊ အမတ္ျဖစ္ခ်င္၍ သမိုင္းေကြးရေသာ အမတ္ေလာင္းမ်ိဳး မျဖစ္မူ၍ ပိုက္ဆံေခ်းျပီး စည္းရုံးႏိုင္ေသာ၊ အာဏာျပျပီး စည္းရုံးႏိုင္ေသာ၊ ဘတ္ဂ်က္ေတာင့္ေသာ၊ ဟိုတယ္မွာတည္းျပီး စည္းရုံးႏိုင္ေသာ၊ ဌာနဆိုင္ရာမွာ မိန္.ခြန္းေျပာရင္း စည္းရုံးႏိုင္ေသာ၊ ရုံးခန္းဌားခ ပူစရာမလိုေသာ၊ အလႈေငြထည့္ခ်င္သူ ေပါေသာ ေက်းဇူးတို.ႏွင့္ ျပည့္စံုျပီးလွ်င္ ပါလီမန္၌ က်င္လည္၍ အမတ္ေလာင္းဘ၀မွ အမတ္မင္းဘ၀သို. အျမန္ဆံုး ေရာက္ေစသတည္း။

ငါေရးထိုးအပ္ေသာ အမတ္ေလာင္းေက်ာက္စာကို မလိုတမာစိတ္ထား အမုန္းပြားျပီး ဆဲဆိုအံ့။ မေကာင္းေသာကြန္မန္႔ ေပးအံ့ ... အၾကင္သူသည္ ယခုဘ၀မွစ အရိေမတၱရျမတ္စြာဘုရားပြင့္သည္အထိ သံသရာ၌ အမတ္မင္း မျဖစ္ရေစ။ ။

အမတ္ေလာင္း ဇြ

ျမန္မာေမာ္ဒန္ေက်ာက္စာမ်ား

ေရးထိုးႏွစ္ ၂၀၁၀

(မူရင္းေက်ာက္စာ မိဖုရား ဖြားေစာ ႏွင့္ သိဃၤသူ.သမီး)

A

B

C

The Kitchen မီးဖိုေခ်ာင္