Friday, February 27, 2009

အိုဘားမားႏွင့္ ျမန္မာျပည္


အိုဘားမားႏွင့္ ျမန္မာျပည္
ေအာင္ေဇာ္ Friday, 27 February 2009 18:35
ျမန္မာျပည္သူမ်ားက သူတို႔၏ ဒီမိုကေရစီအေရးအတြက္ ဝါရွင္တန္အစိုးရကို ေမွ်ာ္လင့္အားကိုးလ်က္ ရွိေနၾကသည္။

ဘရက္ အိုဘားမားက အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ သမၼတရာထူးဟူသည့္ ဧရာမတာ၀န္ကို စတင္ ယူရခ်ိန္တြင္ အၾကပ္အတည္း ပဋိပကၡမ်ား ျပည့္ႏွက္ေနၿပီး ႏိုင္ငံေရးအရ တိုးတက္မႈမ်ား မျမင္ရသေလာက္ရွိေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အဖိႏွိပ္ခံ ျပည္သူမ်ားက သူ႔ကို အားကိုးေမွ်ာ္လင့္ေနၾကသည္။ သမၼတသစ္၏ မူ၀ါဒမ်ားက ယခင္ သမၼတမ်ား၏ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ မည္သို႔ ျခားနားလိမ့္မည္ကို သိခ်င္ေနၾကသည္။

တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယ၊ ႐ုရွား သို႔မဟုတ္ တျခားေသာ ဥေရာပသမဂၢ၀င္ႏိုင္ငံမ်ား၊ အာဆီယံအဖြဲ႔ ၀င္ႏိုင္ငံမ်ား၏ အစိုးရမ်ားထံမွ အလားတူ ေမွ်ာ္လင့္အားကိုးျခင္း မရွိေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ မိုင္ေထာင္ခ်ီကြာေ၀း သည့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အစိုးရထံမွ ဒီမိုကေရစီ အေျပာင္းအလဲအတြက္ ႏိုင္ငံေရးအရ ေထာက္ခံပံ့ပိုးမႈ တခုခုကို ရရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကျခင္းျဖစ္္သည္။

သို႔ေသာ္ ေမးခြန္းက က်န္ေနပါေသးသည္။ သမၼတသစ္အိုဘားမား၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ မူ၀ါဒမ်ားမွာ လူၾကားေကာင္း႐ံု ေျပာေန႐ံုမဟုတ္ဘဲ ရလဒ္အတိအက် ထြက္ေပၚလာေရးကို ေတာင္းဆိုသည့္ မူ၀ါဒ ျဖစ္လာႏိုင္မလား၊ ပို၍အေရးႀကီးသည္မွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသစ္၏ မူ၀ါဒမ်ားသည္ ယခင္သမၼတ ဘုရွ္ က်င့္သံုးခဲ့သည့္ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ကြာျခားလာမလား ဆိုသည့္ ေမးခြန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ယခင္သမၼတဘုရွ္က ျမန္မာ့အေရးအေပၚ ခိုင္ခိုင္မာမာ ေထာက္ခံမႈ ျပသခဲ့သည့္အေပၚ ျမန္မာျပည္တြင္း ျပည္ပမွ လူအမ်ားက လိႈက္လိႈက္လွဲလွဲေထာက္ခံ အားေပးခဲ့ၾကသည္။

အိုဘားမားကလည္း ျမန္မာျပည္အေရးအတြက္ အစိမ္းသက္သက္ေတာ့ မဟုတ္ပါ။ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္က ထိန္းသိမ္း ခံထားရသည့္ ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ၆၃ ႏွစ္ေျမာက္ ေမြးေန႔ အခမ္းအနား က်င္းပခဲ့စဥ္ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ျဖစ္ေနသည့္ အိုဘားမားက “သူ၏ ႏိုင္ငံထဲတြင္ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ေၾကကြဲဖြယ္ရာ အေျခအေနကို ကမၻာ့မိသားစုသို႔ သတိေပးႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းတခုပင္ ျဖစ္သည္။ တခ်ိန္တည္းတြင္ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚေစေရးအတြက္ ဖိအားေပးၾကရန္ မိမိတို႔ကိုလည္း သတိေပးေနသည္” ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ဤေျပာဆိုခ်က္မ်ားက ၾကား၍ေကာင္းပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အမွန္တြင္မူ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရးသည္ သမၼတသစ္အိုဘားမား၏ ဦးစားေပးကိစၥမ်ားထဲ၌ မပါ၀င္ပါ။ သူ အေရးေပၚေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကိစၥအေျမာက္အမ်ားထဲတြင္ ဆိုးရြားယိုယြင္းလာေနသည့္ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးကပ္ကို အရင္ဆံုး ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး သံတမန္ေရးကိစၥမ်ားတြင္လည္း အီရတ္၊ အာဖဂန္ နစၥတန္၊ ပါကစၥတန္၊ ေျမာက္ကိုရီးယား၊ ဒါေဖာႏွင့္ ဇင္ဘာေဘြႏိုင္ငံမ်ားအေရးက ေရွ႕တန္းတြင္ရွိေနကာ ျမန္မာ့အေရးက ေနာက္တန္း ေရာက္ေနသည္။

၀ါရွင္တန္ အေျခစိုက္ ျမန္မာ့အေရး လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူမ်ားအဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ ကိုေအာင္ဒင္က “အိုဘားမားအေနႏွင့္ တျခားေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အလုပ္မ်ားေနေသာ္လည္း မိမိတို႔ကမူ ျမန္မာျပည္သူမ်ား အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္မွတဆင့္ သတိေပးတိုက္တြန္းသြားမည္”ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ကိုေအာင္ဒင္က အေကာင္းဘက္မွ ရႈျမင္ရာ၌ “က်ေနာ္တို႔အေနနဲ႔ အခုအခ်ိန္အထိ ပါတီႏွစ္ခုလံုးကေန ခိုင္ခိုင္မာမာ ေထာက္ခံမႈေတြ ရေနပါတယ္။ အထက္လႊတ္ေတာ္မွာေရာ၊ ေအာက္လႊတ္ေတာ္မွာပါ ေထာက္ခံမႈ ရွိပါတယ္။ က်ေနာ္ ယံုၾကည္တာကေတာ့ ကြန္ဂရက္အေနနဲ႔ ျမန္မာျပည္အေရးကို သမၼတအိုဘားမားရဲ႕ ႏိုင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒေတြထဲမွာ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရမယ့္ ကိစၥေတြထဲ ပါလာေအာင္ အေႏွးနဲ႔အျမန္ တိုက္တြန္းႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္” ဟု ဆိုခဲ့သည္။

သမၼတသစ္ အိုဘားမား၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔အေနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယခင္သမၼတဘုရွ္က ခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ခိုင္မာစြာ ရပ္တည္ေထာက္ခံေပးေရးမူ၀ါဒ အေတာ္မ်ားမ်ားကို အေမြဆက္ခံ ရယူႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ဖြယ္ ရွိပါသည္။ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား အေနႏွင့္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအေရးအေပၚ အေလးထားလာေစရန္ ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ၾကလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားဖြယ္ ရွိေနသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံက အေမရိကန္ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ အာ႐ံုထားမႈကို ခံေနရဆဲ ျဖစ္သည္။ ၾသဇာႀကီးသတင္းစာတေစာင္ ျဖစ္ သည့္ ၀ါရွင္တန္ပို႔စ္က ျမန္မာႏိုင္ငံအေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေခါင္းႀကီးပိုင္းတြင္ အႀကိမ္ႀကိမ္ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး အိုဘားမား သမၼတ အျဖစ္ ေအာင္ပြဲခံၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ပင္ ထပ္၍ ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။

“ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံလိုပဲ ျမန္မာျပည္သူေတြကလည္း သူတို႔ဖိႏွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္ခံေနခဲ့ရတဲ့ ႏွစ္ေတြအတြင္းမွာ ဘယ္သူက သူတို႔နဲ႔အတူ ရပ္တည္ေပးခဲ့တယ္၊ ဘယ္သူက ဖိႏွိပ္သူေတြနဲ႔အတူ ရပ္တည္ေပးခဲ့တယ္ ဆိုတာကို သတိရေနမွာပါ” ဟု သတင္းစာက ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့သည္။

“အသားအေရာင္ခြဲျခားဖိႏွိပ္မႈအေပၚ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ရပ္တည္ခ်က္ အေရြ႕ကို ကမၻာကေစာင့္ၾကည့္ တိုင္းတာေနၾကသလို၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီအေရးအေပၚ အေမရိကန္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသစ္၏ ရပ္တည္ခ်က္ႏွင့္ ေနာက္ပိုင္း လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကိုလည္း ေစာင့္ၾကည့္ တိုင္းတာေနၾကမည္” ဟု သတိေပးခဲ့သည္။

ဒီဇင္ဘာလတြင္ ယခင္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး တာ၀န္ယူခဲ့ဖူးသူ၊ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အင္စတီက်ဳ (NDI)၏ ဦးေဆာင္ ဥကၠ႒ အမ်ဳိးသမီးျဖစ္သူ မစၥ မက္ဒလင္း ေက ေအာဘ႐ိုက္ကလည္း ျမန္မာ့အေရးကို တစိုက္မတ္မတ္ ရပ္တည္ ေထာက္ခံ ေပးခဲ့သူ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဒက္စမြန္တူးတူးႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ျမန္မာႏိုင္ငံ)ကို လူ႔အခြင့္အေရးဆုမ်ား ခ်ီးျမႇင့္ အပ္ႏွင္း ေပးခဲ့ေသးသည္။

မစၥ ေအာဘ႐ိုက္က ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ကုလသမဂၢ သံအမတ္ႀကီး တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရစဥ္၌ သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ၿပီး အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္လည္း ရန္ကုန္တြင္ ေတြ႔ဆံု ခဲ့သည္။ သူ႔မတိုင္မီကလည္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဘီလ္ ရစ္ခ်တ္ဆင္က ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ထံ လာေရာက္ေတြ႔ဆံုဖူးေသးသည္။

ျမန္မာအတိုက္အခံမ်ားက သမၼတကလင္တန္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ကာလ၊ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္၌ ျမန္မာစစ္အစိုးရႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈမ်ား စတင္လာခဲ့သည္ကိုလည္း အမွတ္ရေနၾကေသးသည္။ သမၼတ ကလင္တန္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ကို သမၼတ၏ အျမင့္ဆံုးဆု ခ်ီးျမႇင့္ေပးခဲ့ဖူးသည္။

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္ထဲ၌ ၾသဇာတိကၠမႀကီးမားသည့္ မိတ္ေဆြမ်ားလည္း ရွိေနပါေသးသည္။ ထိုသူမ်ားက သမၼတဘုရွ္ႏွင့္ ၎၏ဇနီး ေလာ္ရာဘုရွ္တို႔ အိမ္ျဖဴေတာ္တြင္ တာ၀န္ယူစဥ္ ကာလအတြင္း ျမန္မာ့အေရးကို ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ထဲထဲ၀င္၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈမ်ားအား ေမ့ပစ္ၾကမည္ မဟုတ္ပါ။

ကိုေအာင္ဒင္က “သူ႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလ ေနာက္ဆံုးရက္ေတြမွာေတာင္ သမၼတဘုရွ္နဲ႔ သူ႔ဇနီးတို႔က ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရးကို ႏိုင္ငံတကာမွာ ပိုၿပီးသတိထားမိလာေအာင္၊ ေရွ႕တန္းေရာက္လာေအာင္ တႀကိမ္မက လုပ္ေပးခဲ့ၾကတယ္။ ေနာက္လာမယ့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတြက္လည္း နမူနာေကာင္းထားခဲ့တယ္။ သူတို႔ေက်းဇူးေတြ က်ေနာ္တို႔အေပၚမွာ မ်ားပါတယ္” ဟု ဆိုသည္။

သူ႔အေနႏွင့္ “အၾကမ္းဖက္မႈ ဆန္႔က်င္ေရးစစ္ပြဲ”ႏွင့္ အလုပ္မ်ားေနၿပီး ျပည္တြင္း ျပည္ပတြင္၊ အထူးသျဖင့္ အီရတ္ကို က်ဴးေက်ာ္ တိုက္ခိုက္ခဲ့မႈ အပါအ၀င္ တျခားေသာ သူ၏ႏိုင္ငံျခားေရး မူ၀ါဒမ်ားအေပၚ အျပင္းအထန္ ျပစ္တင္ေ၀ဖန္ ခံေနရေသာ္လည္း ျမန္မာလူမ်ဳိးအမ်ားစုကမူ သမၼတဘုရွ္ကို ေလးစားေထာက္ခံခဲ့ၾကသည္။ ဖိႏွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေနသည့္ ျမန္မာစစ္အစိုးရကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဆန္႔က်င္ရပ္တည္ေပးခဲ့သည့္ သူ၏ ရပ္တည္ခ်က္အတြက္ ေလးစားၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ရႈပ္ေထြးေပြလီလွသည့္ ျပႆနာမ်ားကို အျဖဴႏွင့္ အမည္းအျဖစ္သာ လြယ္လြယ္ခြဲျခားၾကည့္တတ္သည့္အေပၚ သမၼတဘုရွ္ကို လူအမ်ားက မွားသည္ဟု မၾကာခဏဆိုသလို ျပစ္တင္ေ၀ဖန္ေလ့ရွိသည္။ သူ၏ ႏိုင္ငံေရးအယူအဆကို အီရတ္တြင္ အတင္းအက်ပ္သြတ္သြင္း က်င့္သံုးရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈေၾကာင့္ ျပစ္တင္ၾကေသာ္လည္း၊ ျမန္မာအေရးကိစၥ၌မူ လူအနည္းငယ္မွ်သာ အလားတူ ေ၀ဖန္မႈမ်ိဳး ရွိၾကပါသည္။ သူက မူအတိုင္း အခိုင္အမာရပ္တည္ခဲ့သလို၊ လက္ေတြ႔တြင္လည္း တစိုက္မတ္မတ္ ခိုင္က်ည္စြာ ရပ္တည္ေပးခဲ့သည္။ သမၼတဘုရွ္ကိုေ၀ဖန္ျပစ္တင္ခဲ့ၾကသူမ်ားပင္လွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေကာင္းရာေကာင္းက်ဳိးအတြက္ ဇနီးသည္ႏွင့္အတူ လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ၾကသည္ကို မသက္မသာျဖင့္ ၀န္ခံခဲ့ၾကရသည္။

သမၼတဘုရွ္က ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ လူ႔အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူ ရွမ္းအမ်ဳိးသမီး နန္းခ်န္ေတာင္းကို အိမ္ျဖဴေတာ္သို႔ ဖိတ္ၾကား၍ ေတြ႔ဆံုခဲ့ေသးသည္။ သမၼတကေတာ္ ေလာ္ရာဘုရွ္ကလည္း ၀ါရွင္တန္ႏွင့္ နယူးေယာက္တြင္ မၾကာခဏဆိုသလို ျမန္မာ အတိုက္အခံ လႈပ္ရွားေနသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။ အခြင့္ရလွ်င္ရသလို သူက ျမန္မာႏိုင္ငံအေရးကို စိတ္အားထက္ သန္စြာ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး အိမ္ျဖဴေတာ္တြင္လည္း ျမန္မာ့အေရးကိစၥကို ေရွ႕တန္းေရာက္လာေအာင္ ေျပာဆိုတိုက္တြန္း ေပးခဲ့သည္။

စစ္အစိုးရက ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ ဆႏၵျပပြဲမ်ားကို အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္းေခ်မႈန္းသည့္အခါ သမၼတကေတာ္က ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမုႉးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းကို ဖုန္းေခၚ၍ အေျခအေနကို စိုးရိမ္ပူပန္စြာ ေဆြးေႏြးလာခဲ့သည္။ ဤအျဖစ္မ်ဳိးက ကမၻာ့ထိပ္သီးႏိုင္ငံႀကီး၏ သမၼတကေတာ္မ်ားတြင္ ရွားရွားပါးပါး ေတြရျခင္း ျဖစ္သည္။ သူက ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ ဆင္းေပးရန္ပင္ စိန္ေခၚေျပာဆိုခဲ့ေသးသည္။ ယခုအခါ တာ၀န္ရွိသမၼတကေတာ္ မဟုတ္ေတာ့ေသာ္လည္း မစၥေလာ္ရာဘုရွ္က ျမန္မာ့အေရး အေလွ်ာ့ေပးလိမ့္မည္ မထင္ပါ။ ဆက္၍ ျမန္မာ့အေရး ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ေပးေနဦးမည္ ျဖစ္သည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ သမၼတဘုရွ္ႏွင့္ ဇနီးတို႔ ထိုင္းႏိုင္ငံ အလည္အပတ္ခရီးတြင္ သမၼတက ထင္ရွားသည့္ ျမန္မာအတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ေတြ႔ဆံုခဲ့ေသးသလို သမၼတကေတာ္ ေလာ္ရာဘုရွ္က ျမန္မာနယ္စပ္သို႔ သြားေရာက္၍ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈ ကပ္ေဘး ကယ္ဆယ္ေရး ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။ ထိုမွ်မက မၾကာေသးမီက ျမန္မာ ရဟန္းေတာ္တပါးႏွင့္ ဘေလာ့ေရးသူတဦးတို႔ကိုလည္း ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အေျခစိုက္ ပညာရွင္တဦးလည္းျဖစ္၊ ဧရာ၀တီမဂၢဇင္း၏ ပင္တိုင္ေဆာင္းပါးရွင္ တဦးလည္း ျဖစ္သည့္ ကိုမင္းဇင္က ျမန္မာျပည္သူမ်ားအေနႏွင့္ သမၼတဘုရွ္ႏွင့္ သူ၏ဇနီးထံမွ ေထာက္ခံပံ့ပိုးမႈ ရရွိသည္မွာ အလြန္ ကံေကာင္းလွသည္ဟု ေျပာပါသည္။ သူတို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေရးကို ထိပ္တန္းႏိုင္ငံေရး ေခါင္းစဥ္တခု အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိေစခဲ့သည္ဟု ေျပာသည္။

“ၾကည့္ရတာ ဒီျပႆနာအေပၚ ပုဂၢိဳလ္ေရးအရကို အေလးထားပံုရတယ္” ဟု သူကေျပာသည္။ သမၼတဘုရွ္ အစိုးရအေနႏွင့္ ျပဳခဲ့သည့္ တခုတည္းေသာအမွားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အေရးကို ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီတြင္ ေဆြးေႏြးရန္ တင္ျပခဲ့မႈ ျဖစ္သည္ဟု သူကဆိုပါသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ကမကထျပဳ တင္ျပသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို တ႐ုတ္ႏွင့္ ႐ုရွားႏိုင္ငံတို႔က ဗီတိုအာဏာျဖင့္ ပယ္ခ်ခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရးကို ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီေရွ႕ေမွာက္ တင္ျပေဆြးေႏြး ေစခဲ့သည့္ ႀကိဳးပမ္းမႈသည္ “ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္တဲ့ ၿခိမ္းေျခာက္မႈတခုအေနနဲ႔ပဲ ရွိေနေသးတယ္” ဟု ကိုမင္းဇင္က သံုးသပ္သည္။

သမၼတဘုရွ္ကို ျပစ္တင္ေ၀ဖန္ေနၾကသူမ်ားက ေတြးေတာၾကသည္မွာ သူ၏ အဆံုးအရႈံးမ်ားလွေသာ အီရတ္က်ဴးေက်ာ္ေရး စြန္႔စားမႈေၾကာင့္ က်န္အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားကပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရးတြင္ အေမရိကန္အစိုးရ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ရပ္တည္ေစရန္ ျဖစ္လာသည္ဟု ဆိုၾကပါသည္။ သူတို႔က အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ၊ ႏိုင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒ၏ ဦးတည္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကမၻာအႏွံ႔ တျဖည္းျဖည္း ႀကီးထြားလာေနသည့္ အေမရိကန္ ဆန္႔က်င္ေရးစိတ္ဓာတ္ အေျခအေနကို စိုးရိမ္ေနၾကသည္။

မည္သို႔ဆိုေစ ျမန္မာႏိုင္ငံျပင္ပတြင္ ေနထိုင္ၾကသူ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ားအဖို႔ ရီပတ္ဘလစ္ကင္ အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအေပၚ ႏွစ္လိုသည့္သေဘာထား ရွိၾကပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ရီပတ္ဘလစ္ကင္မ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာမူမ်ားတြင္ တင္းမာသည့္သေဘာထား ခ်မွတ္က်င့္သံုးမည္မွာ ေသခ်ာေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ၀ါရွင္တန္ရွိ ေလ့လာသံုးသပ္သူမ်ားက သမၼတသစ္ အိုဘားမား အိမ္ျဖဴေတာ္ ေရာက္လာသည့္အတြက္ ျမန္မာမ်ားအဖို႔ စိုးရိမ္ဖြယ္အေျခအေန သိပ္မရွိဟု ေျပာဆိုၾကေသာ္လည္း သူတို႔တြင္ တျခားႁခြင္းခ်က္ကိစၥမ်ား ရွိလာႏိုင္ပါသည္။

အိုဘားမား၏ ဒုသမၼတ ဂ်ဳိးဆက္ဖ္ အာရ္ ဘိုင္ဒင္ ကလည္း ျမန္မာျပည္အေရးအတြက္ လူစိမ္းတဦး မဟုတ္ပါ။ သူက အထက္ဆီးနိတ္ လႊတ္ေတာ္၏ ႏိုင္ငံျခားဆက္ဆံေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒တာ၀န္ယူစဥ္ကာလ၌ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေမရိကန္အစိုးရ၏ မူ၀ါဒမ်ားကို ခ်မွတ္ရာ၌ အေရးပါသည့္ က႑က တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရသူ တဦး ျဖစ္သည္။

ဘိုင္ဒင္သည္ တြမ္လန္းေတာ့စ္ ဦးေဆာင္တင္သြင္းခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေက်ာက္စိမ္းမ်ား ပိတ္ဆို႔ေရးဥပေဒ (စစ္အစိုးရ၏ ဒီမိုကေရစီဆန္႔က်င္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား)၂၀၀၈ကို အဓိကဦးေဆာင္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆံုး သမၼတဘုရွ္က ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၂၉ရက္ေန႔တြင္ အတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤဥပေဒက ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ ျပဌာန္းခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေက်ာက္မ်က္မ်ား တင္ပို႔မႈကို ကန္႔သတ္သည့္ ဥပေဒႏွင့္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး စီမံခ်က္မ်ားကို ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈ ျပဳသည့္ ဥပေဒတို႔ကို ပိုမိုတင္းက်ပ္စြာ ထပ္မံ အသစ္ျပင္ ျပဌာန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဘိုင္ဒင္က ဥပေဒျပဳရန္ တင္ျပရာတြင္ “ျမန္မာျပည္သူမ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥအတြက္ အားမေလွ်ာ့တမ္း ႀကိဳးပမ္းခဲ့သူ ျဖစ္တဲ့ က်ေနာ့္ အရင္းႏွီးဆံုး မိတ္ေဆြႀကီး တြမ္လန္းေတာ့စ္ကို ဂုဏ္ျပဳတဲ့အေနနဲ႔ တင္ျပပါတယ္” ဟု ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဘိုင္ဒင္က ဆက္လက္၍ “က်ေနာ္တို႔အေနနဲ႔ တြမ္ရဲ႕ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ကို အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားအသင္း (အာဆီယံ)၊ ဥေရာပသမဂၢ၊ အိႏၵိယ၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေတြ အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတကာ မိသားစုနဲ႔ အတူတကြ လက္တြဲၿပီး ဆက္လက္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီျပည့္၀ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ တေန႔မွာ ႏိုင္ငံတကာမိသားစုနဲ႔ အျပည့္အ၀ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လာႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္”ဟု ဆိုသည္။

တြမ္လန္းေတာ့စ္တင္သြင္းသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေက်ာက္မ်က္မ်ား ပိတ္ဆို႔ေရးဥပေဒက အေမရိကန္အစိုးရ အေနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚတြင္ တင္းမာသည့္ သေဘာထားရွိသည္ဟု ေဖာ္ျပရာ ေရာက္ေစပါသည္။ ဤဥပေဒ ျပဌာန္းခဲ့ရာတြင္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ၃ ခ်က္ရွိသည္။ ေနာက္ထပ္ဘ႑ာေရး တင္းက်ပ္အေရးယူမႈမ်ား ျပဳရန္၊ စစ္အစိုးရေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အေပါင္းအပါမ်ားကို ခရီးသြားလာခြင့္ ကန္႔သတ္ရန္ႏွင့္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္က ခ်မွတ္ျပဌာန္းခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေက်ာက္မ်က္မ်ား တင္သြင္းမႈ ပိတ္ဆို႔ေရးဥပေဒကို တရစ္တင္းရန္ ျဖစ္သည္။ ထိုမွ်မက ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ မူ၀ါဒမ်ားကို ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရန္ အထူးကိုယ္စားလွယ္ ရာထူးကိုလည္း အသစ္ တီထြင္ ခန္႔အပ္ခဲ့ေသးသည္။

ယခင္က အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရးေကာင္စီတြင္ တာ၀န္ထမ္းခဲ့ၿပီး ယခုအခါ ေဂ်ာ့ခ်္ေတာင္းတကၠသိုလ္တြင္ လက္ေထာက္ပါေမာကၡအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေနသည့္ မိုက္ကယ္ဂရင္းကို ဤရာထူးေနရာအတြက္ အဆိုျပဳခဲ့ေသးသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အိမ္ျဖဴေတာ္တြင္ ေနရာအေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ေပၚလာမႈေၾကာင့္ ရာထူးခန္႔အပ္မႈကို အတည္ျပဳရန္ ဆိုင္းငံ့ထားရဆဲ ရွိသည္။

အဆိုျပဳထားသည့္ အေမရိကန္ အထူးသံအရာရွိက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား၊ ဥေရာပသမဂၢ၊ အာဆီယံအဖြဲ႔ စသည့္ တျခားစိတ္၀င္စားသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္မည္ ျဖစ္သည္။ ၎သံအမတ္ႀကီး၏ တာ၀န္မ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အၾကပ္အတည္းျပႆနာအတြက္ ဘက္စံုမွခ်ဥ္းကပ္မည့္ နည္းနာမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရး မလြဲမေသြ ပါ၀င္လိမ့္မည္။ ထို႔ျပင္ ဖိအားေပးမႈ၊ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး၊ ျမန္မာျပည္သူမ်ားဒုကၡ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေစေရးအတြက္ အစိုးရမဟုတ္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို လူသားခ်င္းစာနာသည့္ ကူညီမႈမ်ား ေထာက္ပံ့ေရးကိစၥမ်ား စသျဖင့္ က႑စံု ပါ၀င္ပါလိမ့္မည္။

ျမန္မာအတိုက္အခံ အင္အားစုမ်ားက သမၼတအိုဘားမားကို ျမန္မာႏိုင္ငံမူ၀ါဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ တင္းမာသည့္သေဘာထား ထားရွိေစလိုေသာ္လည္း နည္းပရိယာယ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္ ပို၍ ေကာင္းမြန္သည့္ ဗ်ဴဟာ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျမင္ေတြ႔ရဖြယ္ ရွိသည္။

ထင္ရွားသည့္ ျမန္မာ့အတိုက္အခံ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္တဦးျဖစ္သူ ဦး၀င္းတင္က အိုဘားမား၏ ေအာင္ပြဲကို ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳစကားေျပာရင္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံတကာအစိုးရမ်ား၊ အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးတြဲေဆာင္ရြက္သည့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈျပဳရန္လည္း တိုက္တြန္းခဲ့ပါသည္။

“က်ေနာ္တို႔က အေမရိကန္ကို ႏိုင္ငံတကာမိသားစုရယ္ ကုလသမဂၢရယ္နဲ႔ ပူးတြဲ လုပ္ေဆာင္ေစခ်င္ပါတယ္”ဟု သူက ဆိုသည္။

စစ္အစိုးရ၏ အက်ဥ္းေထာင္ထဲတြင္ ၁၉ ႏွစ္ၾကာ ျဖတ္သန္းခဲ့ရသူ ဦး၀င္းတင္က အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အေနႏွင့္ စစ္အစိုးရႏွင့္ အေပးအယူျပဳ ညိႇႏိႈင္းျခင္းမျပဳရန္လည္း သတိေပးခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံတကာမိသားစုမွ ပိုမိုထိေရာက္သည့္ ပိတ္ဆို႔ အေရးယူမႈမ်ားႏွင့္ လက္ဦးမႈယူ လုပ္ေဆာင္သည့္ ဖိအားေပးမႈမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီ လႈပ္ရွားမႈ ေရွ႕ဆက္ တိုးတက္ႏိုင္ေရးအတြက္ လိုအပ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ လႈပ္ရွားမႈအေပၚ မူ၀ါဒေရးရာအရ ခိုင္ခိုင္မာမာ ရပ္တည္ေပးမည့္ အခ်က္ကို ဦး၀င္းတင္ အေနႏွင့္ စိုးရိမ္ပူပန္ဖြယ္ အေၾကာင္းမရွိပါ။ အေမရိကန္ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီမွာပင္ ၀ါရွင္တန္ အေျခစိုက္ အႀကံေပးအဖြဲ႔တခုျဖစ္သည့္ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာေရးရာ ေလ့လာေရးဗဟိုဌာနက ေနာက္ဆံုး ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ေအာက္တိုဘာလ သံုးသပ္ခ်က္တြင္ သမၼတသစ္အိုဘားမားကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ စီးပြားပိတ္ဆို႔ ျပစ္ဒဏ္ခတ္ေရး မူ၀ါဒကို ဆက္လက္ေထာက္ခံလိမ့္မည္ဟု တြက္ခ်က္ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အဆိုပါသံုးသပ္ခ်က္တြင္ “ဤသို႔ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ တြန္းအားသည္ ေနာက္ဆံုး ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွ လာရမည္ပင္ျဖစ္သည္။ အိုဘားမားက ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစရန္အတြက္ အာဆီယံအဖြဲ႔၊ တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယ၊ ဂ်ပန္ႏွင့္ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ား အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတကာက ခ်ိတ္ဆက္မႈရွိစြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လာေစေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္”ဟု ပါရွိသည္။

အိုဘားမား မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရးအဖြဲ႔၏ အာရွေရးရာ အဆင့္ျမင့္အႀကံေပး အရာရွိျဖစ္သူ ဖရင့္ ဂ်န္ႏူဇီကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံျပႆနာေၾကာင့္ အာဆီယံေဒသတခုလံုးႏွင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတို႔ ပိုမိုနက္ရိႈင္းစြာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးကို အဟန္႔အတား မျဖစ္ေစသင့္ဟု ဆိုသည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံက အာဆီယံအဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံ တႏိုင္ငံ ျဖစ္ေနတယ္ ဆိုေတာ့ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေနနဲ႔ အာဆီယံအဖြဲ႔နဲ႔ လက္တြဲၿပီး သူတို႔လိုက္နာေစာင့္ထိန္းရမယ့္ က်င့္၀တ္ေတြကို လိုက္နာဖို႔ တိုက္တြန္းတာမ်ဳိး ျဖစ္သင့္တယ္” ဟု သူကေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေရး ေလ့လာသူ ပညာရွင္ ေဒးဗစ္ စတိုင္းဘာ့ဂ္ကလည္း အိုဘားမားအစိုးရ အေနႏွင့္ ျမန္မာစစ္အစိုးရထံမွ ျပန္လည္ သင့္ျမတ္လိုသည့္ ထင္ရွားေသာ လကၡဏာမ်ား မျပသမခ်င္း စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈကို ႐ုပ္သိမ္းဖြယ္ မရွိဟု ျမင္ေနသည္။ မည္သို႔ပင္ ျဖစ္ေစ အစိုးရအသစ္အေနႏွင့္ ျမန္မာစစ္အစိုးရႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ပို၍ ျပဳလုပ္ရန္ ဆႏၵရွိႏိုင္မည္ ဟု သူက ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။

ျမန္မာစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားက ကမၻာ့မဟာအင္အားႀကီးႏိုင္ငံႏွင့္ ပံုမွန္ဆက္ဆံေရး ျပန္လည္ ထူေထာင္လိုသည္ကေတာ့ သံသယျဖစ္ဖြယ္ မရွိပါ။ လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္အတြင္းက သူတို႔သည္ ၀ါရွင္တန္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ စည္း႐ံုးေျပာဆိုေပးမည့္ ကုမၸဏီမ်ားကိုပင္ ငွားရမ္း၍ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ သမၼတ အိမ္ျဖဴေတာ္တို႔ ဆက္ဆံေရး ျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာေစရန္ ခ်ဥ္းကပ္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား ရွာခဲ့ၾကေသးသည္။ ေနာက္ဆံုး သမၼတကလင္တန္ႏွင့္ ဘုရွ္အစိုးရတို႔ကို ထိုးေဖာက္ မရႏိုင္ေတာ့သည့္အခါမွ လက္ေလွ်ာ့ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

အိုဘားမား ေရြးေကာက္ပြဲႏိုင္သည့္အခါ ျမန္မာစစ္အစိုးရ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ သတင္းဌာနမ်ားက အိုဘားမား၏ ေအာင္ပြဲအတြက္ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည့္ျပင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊက ဂုဏ္ျပဳသ၀ဏ္စကား ပါးခဲ့ေသးသည္။

မၾကာေသးမီက ရရွိခဲ့သည့္ အတည္မျပဳႏိုင္ေသးေသာ သတင္းမ်ားအရ ယခင္္ျမန္မာသံအမတ္ေဟာင္းမ်ားက အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု အပါအ၀င္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ခရီးလွည့္လည္၍ ယခုတက္လာမည့္ အစိုးရသစ္၏ ျမန္မာျပည္ဆိုင္ရာမူ၀ါဒ မည္သို႔မည္ပံုရွိမည္ကို နားစြင့္တီးေခါက္ခဲ့ၾကသည္ဟု ဆိုသည္။ အိုဘားမား၏ အစိုးရသစ္ႏွင့္ စစ္အစိုးရအၾကား တရားမ၀င္ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းမႈမ်ားရွိလာႏိုင္မည္ဟု ခန္႔မွန္း ေျပာၾကားရန္ အခ်ိန္ေစာေနေသးေသာ္လည္း ဤသို႔မျဖစ္လာႏိုင္ဟုလည္း က်ိန္းေသေျပာ၍ မရပါ။

၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ ၀ါရွင္တန္အစိုးရ၏ အေရွ႕အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေရးရာ ကိစၥမ်ား တာ၀န္ယူရသူ ဒု လက္ေထာက္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး အဲရစ္ ဂၽြန္ ႏွင့္ ျမန္မာစစ္အစိုးရ၀န္ႀကီးမ်ား တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၊ ေပက်င္းၿမိဳ႕ေတာ္၌ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးမႈ တႀကိမ္ ျဖစ္ေပၚ ခဲ့သည္။

ဤေတြ႔ဆံုမႈက ျမန္မာစစ္အစိုးရ၏ ေတာင္းဆိုမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ရၿပီး ပြင့္လင္း လြတ္လပ္စြာ ႏွစ္ဘက္အျမင္ကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္ဟု ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာစစ္အစိုးရ အရာရွိမ်ားက ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ဆက္လက္ က်င္းပလိုၾကေသာ္လည္း၊ အေမရိကန္အရာရွိမ်ားကမူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခြင့္မရွိလွ်င္ မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဟု ပယ္ခ်ခဲ့ၾကပါသည္။

အေမရိကန္ႏွင့္ ျမန္မာအရာရွိမ်ား၏ ေဆြးေႏြးပြဲ အေသးစိတ္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ျပင္ပသို႔ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္း မရွိေသာ္လည္း ေဆြးေႏြးၾကသည့္ကိစၥမ်ားတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားကို ဆက္လက္ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းထားမႈ၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ စီးပြားေရးဒဏ္ခတ္ ပိတ္ဆို႔မႈကိစၥႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေထြေထြ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနတို႔ ပါ၀င္ႏိုင္ပါသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္ခဲ့ရသူ အေမရိကန္အရာရွိက ျပန္္၍ေျပာျပရာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ နာမည္ကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုသည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ ျမန္မာစစ္အစိုးရ ၀န္ႀကီးမ်ား၏ မ်က္ႏွာက ခ်က္ခ်င္း ေျပာင္းလဲသြားၿပီး တေစၦသူရဲကို ေတြ႔လိုက္ရသူမ်ားႏွယ္ ရွိခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

ေနာက္ထပ္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျမန္မာစစ္အစိုးရတို႔ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျဖစ္ေပၚမလာႏိုင္ဟုလည္း အျပတ္ေျပာရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ထိေတြ႔ဆက္ဆံခြင့္ မရွိေသးဘဲႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျဖစ္လာရန္ အေျခအေန ေ၀းပါေသးသည္။

စတိုင္းဘာ့ဂ္က “အေျပာင္းအလဲေတြ မရွိရင္ေတာ့ တိုက္႐ိုက္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈေတြက ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပင္ပမွာပဲ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိပါတယ္။ တကယ္လို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ေတြ႔ခြင့္မရဘူးဆိုရင္ အေမရိကန္အစိုးရအေနနဲ႔ သူ႔အရာရွိေတြကို ျမန္မာႏိုင္ငံကို လႊတ္ဖို႔ဆိုတာ သံသယရွိစရာပါ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊက အာဏာကိုခ်ဳပ္ကိုင္ ထားသေရြ႕ ဒီလို အေျခအေနကလည္း ျဖစ္ဖို႔ ခက္ပါတယ္”ဟု ဆိုသည္။

စတိုင္းဘာ့ဂ္က အိုဘားမား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာမူ၀ါဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ သိသိသာသာ ေျပာင္းလဲလာရန္ အေၾကာင္းမရွိဟု သံုးသပ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း သူက “ဒါေပမယ့္ ၀ါရွင္တန္မွာရွိေနတဲ့ အင္အားစုေတြ ၾကားမွာေတာ့ စစ္တပ္ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕အေျဖ တစိတ္တပိုင္း ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို ပိုအသိအမွတ္ျပဳလာၾကတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံက ျပႆနာေတြ ေျပလည္လာေစဖို႔ စစ္တပ္က က႑တရပ္အေနနဲ႔ လိုအပ္တယ္ဆိုတာလည္း ျမင္လာၾကတယ္။ အရင္တခ်ိန္က အေမရိကန္ရဲ႕ မူ၀ါဒျဖစ္ဖူးတဲ့ သူတို႔ကို စစ္တန္းလ်ားျပန္ခိုင္းလိုက္ ဆိုတာမ်ဳိး ေရွ႕ဆက္မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ဘူး ဆိုတာ သိျမင္လာတယ္။ အရင္ကလည္း မျဖစ္ခဲ့ဘူး” ဟု ျဖည့္စြက္ေျပာခဲ့သည္။

“ၿခံဳေျပာရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ၾကည့္ရတာ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ဖို႔က နည္းတယ္၊ အရင္အတိုင္းပဲ ျဖစ္ဖို႔က ပိုမ်ားေနတယ္။ ျမန္မာျပည္သူေတြအေနနဲ႔လဲ ဒုကၡဆင္းရဲေတြ ဆက္ခံစားေနရဖို႔ ရွိတယ္”ဟု သူက ဆက္ေျပာသည္။

ကိုမင္းဇင္ကမူ အေမရိကန္သမၼတသစ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသည္ ယခင္သမၼတဘုရွ္ က်င့္သံုးခဲ့သည့္ “တကိုယ္ေတာ္ႀကဲ”မူ၀ါဒထက္စာလွ်င္ အမ်ားႏွင့္ေက်လည္ေအာင္ညိႇႏိႈင္း အေျဖရွာသည့္ပံုစံ ပို၍ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ျမင္သည္။

သမၼတဘုရွ္ ခ်ဥ္းကပ္ခဲ့ရာတြင္ အားနည္းခဲ့သည့္ အခ်က္မွာ ျမန္မာျပည္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံတကာ အင္အားစုမ်ားႏွင့္ အေပးအယူျပဳေနရျခင္း၊ ညိႇႏိႈင္းလုပ္ေဆာင္ေနရျခင္းပင္ ျဖစ္သည္ဟု ကိုမင္းဇင္က ဆိုသည္။ ဤ အခ်က္ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ထင္သာျမင္သာသည့္ ရလဒ္မ်ား မထြက္ေပၚႏိုင္ဘဲျဖစ္ခဲ့ရသည္ဟု သူကျမင္သည္။

အေမရိကန္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားကြန္ယက္တခုျဖစ္သည့္ ေအဘီစီ သတင္းဌာနႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို “အာဏာရွင္မ်ား၏ ခံကတုတ္ႏိုင္ငံ”တခုအျဖစ္ လူသိရွင္ၾကား ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ကြန္ဒိုလီဇာ႐ိုက္စ္က ႏိုင္ငံတကာ မိသားစုအေနႏွင့္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားကို မကယ္ဆယ္ႏိုင္ ျဖစ္ခဲ့ရသည့္အေပၚ သူမ၀မ္းနည္းမိသည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ယခုလို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ၀န္ခံ ေျပာဆိုခဲ့သည့္အေပၚ ႀကိဳဆိုရန္ ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာျပည္သူမ်ား အေနႏွင့္ ေနာက္တႀကိမ္ ပစ္ထားခံရသည့္ အေျခအေနမ်ဳိးကိုေတာ့ မလိုခ်င္ၾကေတာ့ၿပီ။

ေအာ္ေဇာ္ေရးသားသည့္ Burma and Obama ကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျပန္ဆိုေဖာ္ျပပါသည္။

http://www.irrawaddy.org/bur

A

B

C

The Kitchen မီးဖိုေခ်ာင္