Friday, January 23, 2009

လူပ်င္းႏွင့္ တန္ဖိုုးသတ္မွတ္ျခင္း


ခိုင္ထြန္း
ေသာၾကာေန႔၊ ဇန္နဝါရီလ 23 2009 16:37 - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္

အႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔ခဲ့ဖူးသည္။

သူတုုိ႔၏ အေတြ႔အႀကံဳ၊ ပညာ၊ ႀကိဳးစားမႈေၾကာင့္ အုုပ္ခ်ဳပ္စီမံလုုပ္ငန္းမ်ားကိုု ဦးစီးခြင့္ရေသာအခါ မည္သိုု႔ပင္ျဖစ္ေစ သာမန္အဆင့္၀န္ထမ္းမ်ား၊ လုုပ္သားမ်ားထက္ ေခါင္းစားရ၊ ႀကံစည္ရ၊ ခန္႔ခြဲရေတာ့သည္။ ထိုုအခါ နဂိုကမွ တာ၀န္ႀကီးလွ်င္ ေခါင္းစားမည္ေၾကာက္ေသာ က်ေနာ့္မွာ အႀကီးအကဲေနရာကို မမွန္းခ်င္ေအာင္ ျဖစ္လာသည္။

သိုု႔ေသာအခါ ေလာက၀န္းက်င္ လူ႔ေဘာင္လူသားမ်ား မွန္းေမွ်ာ္ေသာ၊ လိုုခ်င္မ်က္စိရွိေသာ အႀကီးအကဲရာထူးကိုု မ်က္စိမက်ေသာေၾကာင့္ ေရာင့္ရဲပါေပသည္ဟုု ေျပာဆိုခံရရာ လူအထင္ႀကီးမည္ကိုုပင္ မႏွစ္သက္ေသာ က်ေနာ္က မဟုုတ္ရေၾကာင္းႏွင့္ က်ေနာ့္စ႐ိုုက္ကိုုေျပာျပရာ မွတ္ခ်က္မ်ိဳးစံုု ခ်ၾကသည္။

မည္သုုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ က်ေနာ္က်င္လည္ေသာ ၀န္းက်င္တိုုင္းတြင္ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ခ်င္သူမ်ားလည္းမနည္း၊ ဘာသိဘာသာ ေနတတ္သူလည္းမနည္း၊ ေနာက္တခ်ိဳ႕ ေရႊဉာဏ္ေတာ္ စူးေရာက္သူတိုု႔က ေခါင္းေဆာင္မဟုုတ္ေသာ္လည္း ေခါင္းေဆာင္ေလာက္နီးပါး သိုု႔မဟုုတ္ ေခါင္းေဆာင္လုုိပင္ အေရးပါေသာ ေနာက္ကြယ္က ႀကိဳးကိုုင္သူဘ၀ကိုုလည္း ႏွစ္သက္ၾကေသးရာ က်ေနာ့္မွာ သူမ်ားထက္ ေခါင္းတလံုုးပိုုျမင့္ဖိုု႔ မႀကိဳးစားခဲ့ေသာေၾကာင့္ လူပ်င္းဟုု သတ္မွတ္ခံရၿပီး မနာလိုုမ်က္စိက ေ၀းခဲ့ရသည္။

က်ေနာ့္နဂိုုအက်င့္ကလည္း လူႀကီးလုုပ္ရမည္ထက္ တာ၀န္ေက်ေသာေနာက္လိုုက္ အလြန္ျဖစ္ခ်င္သည္။ ႏိုုင္လည္း ႏိုုင္နင္းဖိုု႔လြယ္သည္။ တာ၀န္ႀကီးမားလွေသာ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ဖိုု႔ လံုေလာက္သည့္ အစြမ္းသတၱိ မရွိပါဘဲလ်က္ လုုပ္ရလွ်င္ ကိုုယ္ေကာင္းစားတာက မျဖစ္စေလာက္ႏွင့္ ေအာက္ေျခမွာမူ ဗလပြျဖစ္ကုုန္မည္။

ကိုယ္မလုုပ္ခ်င္သည္ျဖစ္ေစ၊ လုုပ္ခ်င္သည္ျဖစ္ေစ အရည္အေသြးမျပည့္ဘဲ ေခါင္းေဆာင္လုုပ္ပါက မိမိ၏ အားနည္းခ်က္ကိုမည္သည့္ငယ္သားမဆိုခ်က္ခ်င္းသိမည့္အတြက္ ရွက္ရမွာကတေၾကာင္း၊ ေခါင္းေဆာင္ေနရာဆိုုသည္မွာ ေနာက္လိုုက္ေနရာထက္ လိုုခ်င္မ်က္စိရွိၾကသျဖင့္ ရန္မ်ားမည္ကတေၾကာင္း စသျဖင့္ မသင့္ေတာ္မႈမ်ားစြာကို ျမင္မိျခင္းေၾကာင့္အျပင္ ခပ္ေအးေအးေနရသည့္ဘ၀ကို မည္သည့္ ေခါင္းေဆာင္ ဘ၀ႏွင့္မွ် မလဲခ်င္ဘဲ ႐ိုုက်ဳိးေသာ ေနာက္လုုိက္အျဖစ္ လြတ္လပ္စြာေနရျခင္း၊ တာ၀န္က်ဲျခင္းကိုု ႏွစ္သက္လ်က္ရွိေတာ့သည္။

ဤတြင္ပင္ မကင္းႏိုုင္ေသာ ေလာကဓံသေဘာအရ ကဲ့ရဲ႕ျခင္းကိုုလည္း ခံရေသးရာ ေနာက္လုုိက္ဘ၀ကိုု ေရြးခ်ယ္ျခင္းအား မႏွစ္သက္၊ ေအာက္က်သည္ဟုု အျမင္ရွိသူမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ က်ေနာ္ ျမင္ထားသည့္ အျမင္တခုုလည္း ရွိေသးသည္။

ကုုန္ကားတစ္စီးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အျဖစ္အပ်က္တခုုပင္ျဖစ္သည္။ ကားအုံနာကလည္း ကားပါးမ၀၊ ကားဒ႐ိုုင္ဘာကလည္း အသစ္ေျပာင္းလာသူမို႔ကုုန္တင္ရာတြင္ ပိုုတင္လွ်င္ပိုုရမည္ဟုု ဒ႐ိုုင္ဘာ၊ အံုုနာ သေဘာက်ေနခိုုက္ ကုုန္ထမ္းလုုပ္သားက ဒီကားပံုုစံႏွင့္ ဒီေလာက္တင္ရင္ ကားက၀ိတ္ခံႏိုုင္မွာမဟုုတ္လိုု႔ ေလးေတြက်ိဳးလိမ့္မယ္၊ ေမာင္းရထိန္းရခက္လိမ့္မယ္ဟုမေနသာ၍ ေျပာရာ ဒ႐ိုုင္ဘာအသစ္ကလည္း လာလာခ်င္း လာဘ္ဦးျဖစ္ၿပီး အံုုနာမ်က္ႏွာရမည့္အကြက္မိုု႔ မႏွစ္သက္၊ အံုုနာကလည္း ၀င္ေငြေရာ့မည္မိုု႔ ကားအေၾကာင္း နားမလည္သူပီပီ မနာယူလိုု၊ ၀န္ထမ္းလုုပ္သားကမူ အေတြ႕အႀကံဳ ရင့္က်က္သူမိုု႔ အႀကံျပဳမိရာ မလိုုက္နာလွ်င္လည္း ဘာသိဘာသာ ေန႐ံုုပင္။ သူ႔တာ၀န္မဟုုတ္၊ ေနာက္ဆံုုး ေခါင္းမာေလာဘႀကီးေသာ အံုုနာႏွုင့္ ဒ႐ိုုင္ဘာ လမ္းတြင္ ဒုုကၡမ်ားေတာ့သည္။

ဤအျဖစ္အပ်က္ကိုု ၾကည့္၍ ေအာက္ေျခအျမင္သည္ အုုပ္ခ်ဳပ္သူဆံုုးျဖတ္သူအတြက္ မည္မွ်တန္ဖိုုးႀကီးသည္ကိုု စဥ္းစားႏိုုင္ေလသည္။ ထိုသိုု႔ေသာအျမင္မ်ိဳးကလည္း မိမိ၏ ေအာက္ေျခတာ၀န္ထမ္းဘ၀ကိုု ေက်ပြန္ပါက တန္ဖိုုးႀကီးလွသည္၊ ဂုုဏ္ငယ္စရာမဟုတ္ဟူေသာ ေအာက္ေျခဘ၀ကိုု ေက်နပ္ႏိုုင္ေသာ အျမင္ကိုု ျဖစ္ေပၚေစေလရာ ေခါင္းေဆာင္ခ်င္လွေသာ လူမ်ားအတြက္မူ ေက်နပ္ေလာက္ေသာ အျမင္၊ အေတြး ျဖစ္ဖို႔ ခက္ေပလိမ့္မည္။

မိမိေၾကာင့္ အသင္းအဖြဲ႔ တိုုးတက္ေစလိုုလွ်င္ က်ရာတာ၀န္ က်င္လည္ရာ ကၽြမ္းက်င္ရာ တာ၀န္သည္ အနိမ့္အျမင့္ တိုုင္းတာရန္မလိုုဘဲ၊ အေရးႀကီးသည္ဟုု ခံယူဖိုု႔ လိုုအပ္လွသည္။ အသင္းအဖြဲ႔ တိုုးတက္လွ်င္ မိမိိလည္း တိုုးတက္သည္ဟုု ျမင္ဖိုု႔လည္း အလြန္လိုုအပ္ပါသည္။

အသင္းအပင္း ပ်က္စီးေၾကာင္း သံုုးပါးတြင္လည္း -

အႀကီးအမွဴးလုုပ္လိုုသူမ်ားျခင္း

ပညာရွိဟုု မိမိကိုုယ္ကိုု ထင္သူမ်ားျခင္း

ရာထူးမက္ေမာသူမ်ားျခင္းဟုု ဆိုုေလရာ

မိမိေကာင္းစား၊ ေက်ာ္ၾကား၊ လူစြာလုုပ္ရသည္ထက္ အသင္းအပင္းကိုု ပိုု၍ ဂ႐ုုစိုုက္အပ္သည္ကိုု အစစ္အမွန္ကိုု ထိုုးေဖာက္တန္ဖိုုးထား ျမင္တတ္သူမ်ားမွသာ နားလည္ႏိုုင္ေပသည္။

ေလာကဓမၼတာအရ သာမန္လူပိန္းႀကိဳက္ အေဆာင္အေယာင္ တန္ဖိုုးသည္ တန္ဖိုုးအစစ္မဟုုတ္၊ လုုိက္နာအပ္သည့္ က်င့္၀တ္ကိုု က်င့္သံုုးျခင္းသည္သာ တန္ဖိုုးဟုု နားလည္သင့္လွေပသည္။

တကယ္ပင္ လံုုေလာက္သည့္ ပညာစြမ္းျဖင့္ ႀကံဳေတြ႔လာမည့္ စိန္ေခၚမႈအသစ္မ်ားကိုု ရင္ဆိုုင္ေျဖရွင္းႏိုုင္မည့္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း လိုုအပ္သေလာက္ ၄င္းတိုု႔၏ ေနာက္၀ယ္ တာ၀န္ေက်ပြန္လွေသာ မိမိ၏ လုုပ္အားအေပၚ ဂုုဏ္ယူတတ္ေသာ ေနာက္လိုုက္ေကာင္းမ်ား လိုုအပ္ပါလိမ့္မည္။

A

B

C

The Kitchen မီးဖိုေခ်ာင္