Wednesday, March 19, 2008

“အမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ အတြက္”


“က်ေနာ္တို႔ဟာ
ဘာအလုပ္ပဲလုပ္လုပ္
ၿပီးတဲ့အထိ...၊
ေနာက္ဆံုးတေန႔ ၿပီးတဲ့အခ်ိန္မယ္
ရႈံးမယ္ထင္သည္ျဖစ္ေစ...
ႏိုင္မယ္ထင္သည္ျဖစ္ေစ...
မေလ်ာ့တမ္းဇြဲနဲ႔
က်ေနာ္တို႔ သြားရမယ္။”

ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး ဖခင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း(၁၉၁၅-၁၉၄၇)

A

B

C

The Kitchen မီးဖိုေခ်ာင္